MIT35_edited
MIT35_edited

press to zoom
MIT61_edited
MIT61_edited

press to zoom
MIT2
MIT2

press to zoom
MIT35_edited
MIT35_edited

press to zoom
1/81

Leonard's Graduation 2018  

         

by courtesy of OLA. Copyrights reserved

 

 

Video 1:
Pese o le tatau
Usuina e Mema ma Joana
Courtesy of CoconetTV

Video 2: 
Moana - first world documentary
featuring Safune villagers


Solo o le Aso Tofi ~ Thursday Poem:
Iesu Samoa
Levi Tavita


Update: 

Faasoa ~ Opinion
Taga'i i le galuega (PhD thesis) 
a Dr Christina Laalaai-Tausa i totonu
e faaopoopo i le lisi