PRINTER COLOUR
OKI C9600

Mana'omia se fusion unit a o loo lelei atoa, fitu tausaga o fa'aaoga, fia faatau vave atu. To'atasi na umia ma tausia lelei. Ata lanu mafai foi ona lomia le uliuli-pa'epa'e. Faafesoota'i le evaleon.books@gmail. com

Tauofo amata i le $120 ae le silia le $180.  

PRINT COPY SCAN 
BLACK AND WHITE 
AFICIO MP 2000

O loo lelei atoa, lima tausaga o fa'aaoga, fia faatau vave atu. To'atasi na umia ma tausia lelei. Na'o o le lanu uliuli. Faafesoota'i mai le evaleon.books@gmail. com

Tauofo amata i le $100 ae le silia le $160  

PRINTER COLOUR
AFICIO SP C811DN

Mana'omia se fusion unit a o loo lelei atoa, fitu tausaga o fa'aaoga, fia faatau vave atu. To'atasi na umia ma tausia lelei. Ata lanu mafai foi ona lomia le uliuli-pa'epa'e.  Faafesoota'i le evaleon.books@gmail. com

Tauofo amata i le $120 ae le silia le $180  

Avanoa mo

lau oloa

e faailoa ai 

AVANOA

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.