Solo Aso Tofi ~ Thursday poem   

Aua lava ma se upu, 'aua ia

 

Feagaiga o le ola 

 

 Fugala'au po

 

Song to a late bloomer

 

Tatalo

 

Ia sagai ane le ala

 

Fuga

 

Iesu Samoa

 

Li'o agasala

 

I le se ma le alise

 

O la'u upu e ola

 

Sootaga e fusia

 

E taunuu alasopo i Emau

 

An ordinary street on Christmas Eve

 

The road not taken: classic

 

I se aso laofie

 

                         E faasoa faamatalaga a'oga i le gagana Samoa