top of page

Solo Aso Tofi ~ Thursday poem   

vai ese  - Tavita

 

Feagaiga o le ola 

 

Aute po - Tavita

 

Song to a late bloomer - Tavita

 

Tatalo - Tavita

 

Ia sagai ane le ala - Aielani

 

Goodbyes - Kneubuhl

 

Matāua - Lale

 

Fuga - Tavita

 

Iesu Samoa - Tavita/Baxter

 

Li'o agasala - Tavita

 

I le se ma le alise - Keats

 

O la'u upu e ola - Tavita

 

Ode to age - Neruda

 

Mo e na to'ele - Baynton

 

Timu - Malifa

 

Sootaga e fusia - Tavita

 

E taunuu alasopo uma i Emau - Tavita

 

An ordinary street on Christmas Eve

 

The road not taken: classic - Frost

 

I se aso laofie - Tavita

 

If you forget me - Neruda

 

I le tauto'ulu - Tavita

 

I lena taimi o le tausaga  - Shakespeare

 

Ava o tiga - Tavita

 

Aoauli - Petaia

 

O le siva a Ianeta - Sinavaiana

 

Ananafi - Malietoa-von Reiche

 

E aualofa ai - Simi

 

Lefaga - Wendt

 

Tupua  - Tavita

 

Le alii a'e - Tolovae

 

Ua ou iloa le mea e pese ai - Angelou

 

Auega - Ma'ia'i

 

                         E faasoa faamatalaga a'oga i le gagana Samoa

 

bottom of page