Solo Aso Tofi ~ Thursday poem   

. Aua lava ma se upu, 'aua ia

 

. Feagaiga o le ola 

 

. Fugala'au po

 

. Song to a late bloomer

 

Tatalo

 

Fuga

 

                         E faasoa faamatalaga a'oga i le gagana Samoa

 

Video 1:
Pese o le tatau
Usuina e Mema ma Joana
Courtesy of CoconetTV

Video 2: 
Moana - first world documentary
featuring Safune villagers


Solo o le Aso Tofi ~ Thursday Poem:
Iesu Samoa
Levi Tavita


Update: 

Faasoa ~ Opinion
Taga'i i le galuega (PhD thesis) 
a Dr Christina Laalaai-Tausa i totonu
e faaopoopo i le lisi