top of page

E uiga i lenei tautua

Talofa lava ! O le OLA o se puletini a'oga ua saunia ma faasalalauina atu i totonu o Niu Sila ma fafo atu e leai se tau. O se tautua e fitoi tonu i sini autu nei:

 

1. lagolago polokalame a'oga poo silapasi o loo a'oa'oina ma faaaogaina le gagana Samoa;  

2. lagolago le feau lautele o le tapu'e ma faaolaola le gagana Samoa e ala i le faaaogaina pea o se auala o fesoota'iga;

3. lagolago lona faaaogaina o se gagana o tu ma aganuu ma faatufugaga a tagata Samoa.

 

 

Welcome to OLA website. The OLA Puletini A'oga is an online educational bulletin produced in Samoan and distributed freely within Aotearoa New Zealand and  internationally. Its three main goals are:

 

1. to support educational programmes or curricula that teach the Gagana Samoa or use it as a medium of instructions;

2. to support the common task of promoting and nurturing the

Gagana Samoa as New Zealand's third most communicative language;

3. to support its utilization as a cultural capital of the Samoan people.

 

We look forward to receiving your feedback and advice on ways to better our service.

 

Meanwhile we thank you for visiting and hope you enjoy the

experience as much as we do.

 

Yours sincerely

 

 

THE OLA TEAM

 

OLA operates under the umbrella of the Niu Pacific Information Trust which main goal is to facilitate information to promote biliteracy and classroom achievements through bilingual education.

The Niu Pacific Information serves under three operations: 1. Evaleon Books & Educational Resources, that prepares, publishes and distributes resources.

2. Niupac Publishing that caters to the publishing needs of our Samoan community, as well as other communities.  

3. OLA Puletini A'oga that informs our clients and community on relevant educational issues of the day, as well as support children's learning.

Ua gaoioi le OLA i lalo o le faamalu a le faalapotopotoga The Niu Pacific Information Trust Board. O lona faamoemoe autu o le faasoa o faamatalaga aoga e lagolago ai le fanau a'oga   o loo faaaogaina la tatou gagana. O se taulogologo foi o tala i mea o loo tutupu i a'oga a Niu Sila mai lea vaiaso i lea vaiaso a'oga mo le faitau a matua ma le mamalu lautele.          

E tolu ni tautua i lalo o galuega a le

Niu Pacific Information.

1. o le Evaleon Books & Educational Resources. O lana fe'au o le saunia o alaga'oa a'oga e lagolago ai a'oga a le fanau. 

2. o le Niupac Publishing, o se tautua i le lomiga o tusi ma faaliliuga o gagana,  

3. o le OLA, o se puletini a'oga e pei ona faamatala i le itulau muamua.

 

 

bottom of page