top of page

E uiga i lenei tautua

Talofa lava ! O le OLA o se puletini a'oga ua saunia ma faasalalauina

atu i totonu o Niu Sila ma fafo atu e leai se tau. O se tautua e fitoi

tonu i sini autu nei:

 

1. lagolago polokalame a'oga poo silapasi o loo a'oa'oina ma 

faaaogaina le gagana Samoa;  

2. lagolago le feau lautele o le tapu'e ma faaolaola le gagana Samoa

e ala i le faaaogaina pea o se auala o fesoota'iga;

3. lagolago lona faaaogaina o se gagana o tu ma aganuu ma faatufugaga a tagata Samoa.

 

 

Welcome to OLA website. The OLA Puletini A'oga is an online

educational bulletin produced in Samoan and distributed freely

within Aotearoa New Zealand and  internationally. Its three main

goals are:

 

1. to support educational programmes or curricula that teach the Gagana Samoa or use it as a medium of instructions;

2. to support the common task of promoting and nurturing the

Gagana Samoa as New Zealand's third most communicative language;

3. to support its utilization as a cultural capital of the Samoan people.

 

We look forward to receiving your feedback and advice on ways to better our service.

 

Meanwhile we thank you for visiting and hope you enjoy the

experience as much as we do.

 

Yours sincerely

 

 

THE OLA TEAM

 

bottom of page