top of page

   sailiga mo se literasi fou samoa    

Proudly
supporting
Heart
Foundation
NZ
on behalf of
our
children and
families - and
the Pasifika
communities
in general 
 
Mitamita
e lagolagoina
le galuega
a le
Heart
Foundation
i totonu o
Niu Sila
mo o tatou
tagata
ma uso a
Pasefika
lautele
 
 
 
 
 

Sala Dr Saili Aukuso 

                                                  Uiga o upu ma fuimata’itusi —Literasi—

                                                  Literacy/ VNR—Voluntary National

                                                  Review/ SDG - Sustainable Development

                                                  Goals/ Pa pupuni o le Gagana—Language

                                                  Barriers/

 

 

 

O se matau lenei faanusipepa i se tasi o ripoti taua ia Samoa i le mataupu e pei ona ta’ua i luga. E faapito le tilotilo i lea mataupu (literasi) tainane o le ripoti e taula’i i le tulaga o Samoa i lona atoaga. Atonu o le a le afaina lea. Ae mo le silafia, o le ripoti lenei e lua ai ripoti ia Samoa i lona tulaga aoao o atina’e i soo se vaega o tautua faatino e ala i le malo. Afua mai i le 2015 le auai o Samoa i lea taulagalaga faavaomalo, e faatini sini togia o lona atina’e, ma e tele ni sini ua ausia, tele foi ni vaega e fia faaleleia. O le 2020 na saunia ai lenei iloiloga lona lua, e iai lenei ripoti i le tulaga o A’oga ma le literasi i totonu o a’oga a Samoa. O lea fo’i o le a aga’i tonu i ai le faasoa a le tatou puletini.

      Muamua, o le tulaga o le Literasi mo a’oga a Samoa e molimau lava su’esu’ega ua faia. E iai lenei iloiloga faavaomalo, i upu nei mai lona anotusi:

 

“O loo feagai Samoa ma le tulaga o le pa’u maulalo o iuga o a’oa’oga aemaise o le saosaoa o le fai ifo o le literasi mo le Gagana Samoa, Igilisi ma le Numera i tapulaa uma mai le 2012 e aulia le 2018. E faapena le popolega i le maoa’e o le fai ifo o le numera o tama e auai i vasega sinia a’oga maualuga, le maulalo o ausiga (togi) i le Saienisi, Tekonolosi, Enisinia ma le Matematika (STEM) i Tausaga 12 ma le 13, atoa ma le ava tele i lena o teine i luga a’e o tama i tapulaa atoa uma. ” (Faaliliu)

     O loo manino le ripoti, e leai se vaega o le saofa’iga o a’oa’oga e malaese. Mai lava i A’oga Amata e aulia le iunivesite ua aliali ai le tumua’i o lenei mala faasoesa. O lea na faailoa e le Faatonu Sili o A’oga a Samoa, i le amataga o le tausaga, le mana’omia o le tilofia o le ata atoa, mai lava i le tapulaa amata e agai a’e i luga. E lasi ava e fia faatumu, ae na fautuaina e le ripoti le mana’omia o ni su’esu’ega atili i mafua’aga o lenei faaletonu, pe faapea fo’i, ’le ma’i o a’oga’ i lenei tupulaga.

      O lea fo’i ua gaoioi le Matagaluega e saili ma asamo i le mamalu lautele, ae faapea le nofoapule eseese, e aofia ai le iunivesite, ina aoao manogi mo se faasoa ‘anoa e maua ai se fofo aupito aoga. Lona lua, e manino le ripoti, faatasi ma su’esu’ega i le tulaga pagatia o le literasi mo Gagana e lua—Samoa ma le Igilisi.

 

“Ua iloa le fai ifo i ausiga i le Igilisi i tausaga 4 ma le 6 ma e le gata i le le ausia o le tapulaa amata e nei tausaga mo le Numera i le tapulaa 3, a ua iloa foi le pa’u maulalo o ausiga mo kenera e lua.”

 

      Tulimata’i le vaitausaga 2016 e aulia le 2018. I le Igilisi lava ia, e 82 pasene o tama na su’esu’eina, e faitaulia i le tulaga tuga (critical), e faatusatusa i teine e 64 pasene. I le iuga o su’ega a le Tausaga 12 ma le 13 mo le Samoa ma le Igilisi, e ui ina iai sina suiga lelei ae faaleiloga. Mo le Igilisi a le tausaga 12 na iloa se siitaga mai le 35 pasene i le 2016 i le 40.5 pasene i le 2018. Faapena le Tausaga 13, siitia mai le 45.5 pasene i le 2016 i le 51 pasene i le 2018. Mo le Gagana Samoa, Tausaga 12, mai le 62 pasene i le 2016 i le 67 i le 2018. Ae i le Tausaga 13, na se’e ifo i lalo mai le 78.5 i le 77 pasene. I le su’ega o le SSLC 2022, e 61 pasene o fanau na pasi; o le isi 39 e lei ausia le tapulaa, ae na ta’ua le to’atele na pasi i le laina pe toe ina le pasi. Sa ta’ua foi le tulaga faaleiloga o e na pasi mo le su’ega ulufale a le Iunivesite i le Igilisi, na o le 35 pasene.

       Atonu ua lava nei molimau e fa’aalia ai le manino o le fe’au, o loo feagai a tatou a’oga ma se faafitauli e le faigofie ona fofo, e le vave fo’i lona mou ese.

      Sa faia ni su’esue’ga laiti a se vasega i le Iunivesite Aoao a Samoa. O le tasi o autu na su’esu’eina e le vasega, o le tulaga o le pa’u maulalo o le literasi i nisi o a’oga a le atunuu. O nisi ia o mea na iloa i su’esu’ega a i latou:

1. E faamautuina le mau a le ripoti VNR, e le o ausia e le tele o fanau tapulaa faavae o le literasi moomia e mafai ai ona auai ma le lototele i a’oga i aso ta’itasi. O le iuga, e iloga se pasene e le i’u manuia mai i le tulagalua ma a’oga maualuluga.

2. E fesoota’i tonu le atina’e o le literasi (faitau, malamalama ma le tusitusi) ma le tulaga o le tamaoaiga o aiga ma a’oga. E le mategata le sootaga o le fale ma ausiga i le potua’oga, le fanau e maua tusifaitau i le aiga, avanoa i se komepiuta, ma isi fanau e le faapena. Sa ta’ua i nei su’esu’ega le sootaga o ausiga lelei ma le vao sootaga i le faasoa tautupe a matua, taimi o matua ma fanau, polokalame faalenuu, faalelotu, faaleaiga, e faaopoopo pe toese mai i na ausiga moomia e fanau. E moni le upu mo Samoa, e mana’omia le nuu na te faaleleia lea vaega mo fanau a Samoa. Sa ta’ua i se tasi su’esu’ega le taua o le fai o le vavao a le latou nuu. Avea lea faiga e faamalosia ai fanau e momoe vave aua le a’oga i le aso e sosoo ai. O le molimau a se tasi tina i se isi su’esuega, ua ave uma e mea faalelotu ma taaloga su’etupe taimi o matua ae faamulimuli fanau. O suiga o le taimi ma faamamafa ua iai e masani ona faatusatusa ma aso e lei mamao atu. I taimi a o taulamua faifeau i le galuega o le faitautusi ma tusitusi, atoa le Numera, sa taamilo faatatau uma i ai le soifuaga o Samoa i na fatia o le taimi. O taimi ia na maoa’e ai le tulaga o le faitau ma le Numera a fanau—atoa foi ma le ‘aumatutua. E le pine e mana’omia se isi malosi e pei o lena o le faifeau na te faafo’isia lena tulaga faaeaina sa mua’i iai. 3. O le tapenaga o susuga i faia’oga sa faamamafaina foi. I nisi a’oga e le mana’omia se tusipasi faia’oga ma o se lu’itau lea mo latou i le a’oa’oina ma le fa’aaogaina o le taiala aoao ma silapasi a’oga. Mo malo aupito lelei a latou sietema a’oga, pei o Finelani ma Siagapoa, e inivesi le malo i ana faia’oga, i avanoa a’oga ma totogi lelei. Ona faato’a sui lea o ausiga.

4. E faaopoopo i le tapenaga o faia’oga le galuega fa’aauau, i faafou ma toleniga fai pea faalelotoifale, faaitumalo ma le atunuu fo’i. E tele le a’oga e maua i le feasiasia’i ma fetufa’i e le gata i totonu o le atunuu, a o fafo atu.

5. I le tapenaga a le faia’oga, e iloga le taua o le numera o le vasega, le iai o meafaigaluega aupito mana’omia, se fesoasoani mo i latou o iai fanau e iai mana’oga faapitoa. Se ofisa e lelei lona lagolagoina o faia’oga i mea e mana’omia.

6. Sa ta’ua foi le tulaga o le tapenaga o fanau mo a’oga. Faapea mai se tasi su’esu’ega e to’atele fanau e o mai i le a’oga e fia momoe. Na iloa i le sailiga, le fa’aaoga sese o taimi o le po i le telefoni e mafua ai ona ivava pe ulavavale fo’i. O suiga i polokalame a aiga, e mafua ai ona le maua ni mafutaga anoa a matua ma fanau, atoa se vaavaaiga lelei. Ae e iloga le eseesega o fanau i le tamaoaiga o aiga, e pei ona molimau su’esu’ega, i le ava telē o fanau na e limavaivai matua ma fanau e mafai e matua ona faatupe ni a’oga lelei ma talimana’o i fanau. Atonu o le eseesega mo aiga limavaivai, o lena i le pulunaunau o le matua e lagolago lana tama i le malosi e gata ai. Ft., fa’aalu lona taimi e fesoasoani ai i ana mea’oga, ma tulaga faapena.

7. Sa ta’ua foi i su’esu’ega le tulaga faaleiloga o le fa’aaogaina o le Gagana Peretania (Igilisi) i a’oga. E le gata o se auala e a’oa’o ai mataupu ae i fesoota’iga masani i aso faisoo. E le fesoasoani lea i le faaleleia o le literasi Igilisi. Afai e le una’ia le tautala i se Gagana, e le mafai foi ona faalelei tomai tautala ma isi e fesoota’i tonu i ai e pei o le faitau ma le tusitusi. E le o lava le una’iga o le Igilisi o se mataupu i totonu o a’oga. Molimau su’esu’ega e pei o lena a Tofaeono ma Tauaa (2017), o tamaiti e itiiti avanoa i le fa’aaogaina o le Igilisi, o latou foi na e vaivai i tomai moomia mo lona atina’e. E fa’aopoopo i ai le le lava o faia’oga e agavaa i le a’oa’oina o lea Gagana.

8. Talu ai le le mautu o le faitautusi, tusitusi ma le Numera (tomai literasi aupito mana’omia), ua avea ai Gagana e lua— Samoa ma le Igilisi, o ni pa faalavelave i le naunauga o fanau e ausia sini o a’oa’oga atoa ma a latou miti faaleolaga.

 

     

saili and vc.jpg
Image by Ethan Elisara

     I sea tulaga e mafua ai ona ave sese le fe’au ma faauiga sese se manatu ona o le le malamalama. O le fesili, Faapefea ona soloia nei pa puipui taugagana? O le sini lea o su’esu’ega ma le savali a le Matagaluega o A’oga, e saili fesoasoani.

9. Sa ta’ua foi i se tasi o su’esu’ega le manatu masani i fanau ma faia’oga foi i se mataupu. Ua masani i le faapipii faatasi o le Numera ma le upu ’faigata.’ Atonu o le lu’i mo faia’oga o le faailoa i le fanau e le faigata lea mataupu pe a manino ma malamalama i lona utuvagana ma Tulafono. Ae e mana’omia tomai faafaia’oga e tiliva ai i auala e ‘apogofie ma faafiafialoto i le ‘aua’o’oga. E faapena foi le vaai lautele i le Igilisi o se Gagana ese, e faigata, e mafua ai ona ’augata e a’o pe fa’aaoga.

10. O le tasi o mataupu sa laga i su’esu’ega o le tulaga o meafaigaluega e afua ai le literasi fou ua ta’ua o le ’digital literacy.’ E manatu nisi o le faaola lea mo afioaga i Savaii ma nuu taumamao ma le taulaga. Ae manatu fo’i nisi o le pogai tonu lea o le pa’u o le faitau ma le tusitusi, aua ua avea le telefoni ma faalavelave i le fe’au a faia’oga. Eseese lava le tilotilo i ai. Mo le malo fou a Niu Sila, ua vaoia e i latou le toe umia e fanau o telefoni i taimi o a’oga; ua ta’ua le telefoni o se faalavelave e fesoota’i tonu i le pa’u maulalo o le faitau, tusitusi, Numera.

     O ni isi ia o mea na maua mai i su’esu’ega a alii ma tamaitai a’oga, i se folasaga faigofie. Ua na o se faamatogi o le aano taua o su’esu’ega sa faia. Ae e fia faailo fo’i ni fautuaga sa latou ofoina mai e faaleleia ai lenei ma’i o a’oa’oga. Ua na o se otootoga o mea faatauaina i lenei faasoa, faatasi ma se faaopoopo a le tatou puletini.

 

Mataupu muamua o le tulaga o a’oga Gagana e lua. Sa laga lenei e se tasi o faia’oga. E manatu o ia e le o lelei faatino lea polokalame i a’oga a le atunuu. E lagolagoina sea taofi o le faia’oga su’esu’e. Ona o itu nei. O le polokalame o le a’oa’oina ma a’oina mataupu e ala i Gagana e lua—Samoa ma le Igilisi, o loo taoto ai le tofamanino o le faatauaina o ni Gagana se lua, ma faapea ona felagolagoma’i ai le atina’e o Gagana i se tulaga e fuifui faatasi. Ua iloa le malosiaga o fanau i la latou Gagana muamua, o le fe’au mo faia’oga, o le fa’aaogaina o lena malosi e faalelei ai tomai o fanau i le Gagana lona lua. Pei foi o le tamaitiiti e malosi i le Igilisi, na te fa’aaoga lena e a’o ai le Gagana Samoa.

      O le sini o a’oga taumualua, ina fa’aaoga se gagana e a’oa’o ai soo se mataupu. I lena faiga e faaoloaina ai i le vao utuvagana ma lautele ai le iloa ma le malamalama o fanau. O se tasi o fautuaga taua mai faamatua, o lena o le atina’e o le utuvagana e o faatasi ma le a’oga masani o fone ma isi mea na. O upu fou e a’oina o le auala muamua lea i le malamalama (comprehension) mo fanau. Faapei o ni tama’i faamalama e lagolagoina ai la latou faitau ma iloa le uiga o mea o loo faitauina. E iai lisi o upu fa’aaoga soo i si’osi’omaga masani o le aiga, nuu, a’oga, lotu, e amata ai. E mafai e le tamaitiiti 5 tausaga ona iloa lelei ni upu se 1500 pe sili atu i lana Gagana muamua. E mafai e le 7 tausaga ona faatoluina lena ma iloa lelei foi le tele o soa o na upu i le Gagana lona lua.

      I le mau a Cummins o loo ia vaevaeina ai upu i na e fa’aaoga i talanoaga o aso faisoo ma na e ao ona fa’aaoga e fanau ia latou tusitusiga faapotua’oga. O le utuvagana o tusitusiga faapotua’oga (academic) e ao ona mautu mo fanau pe a fia ausia tapulaa o le maualuga i kolisi ma le iunivesite fo’i. E taua lea mau a Cummins, auā le ulufale atu o fanau i kolisi ma iunivesite, a ua iai se faavae mau e tu ai. To’atele e ulufale e aunoa ma sea utuvagana ma tomai moomia, ma faigata ai ona soo le tapulaa lua ma le tolu, faigata foi mo faia’oga ona fai lo latou tiute.

      Lona lua, ua saosaoa suiga ae o loo tumau pea le literasi i Tulafono mai ananafi. I le pepa a Murnane ma isi o loo aumai ai se faamanatu taua i lea vaega. Avea ai Amerika ma faaa’oa’o. Fai mai a Murnane, e le o suia le literasi i Amerika i ona tulafono faavae i nei mau tausaga, ae ua iloga le suiga o le si’osi’omaga i le tamaoaiga ma upufai mo ni faata’ita’iga. O lea fo’i e tatau ai ona tilotilo i se isi ituaiga literasi e ono faaigoaina o le literasi maualuga.

      Mo Samoa, o loo tumau pea le faata’otoga o leo ma mata’itusi e lei iloga ni suiga talu mai misionare, ae a matau aga o suiga o le gagana faatasi ma le si’osi’omaga, e ma’eu. I nisi o su’esu’ega lata mai i leo o le tatou gagana o loo molimau ai i nisi o na suiga. Fesili, e to’afia le aufaigaluega ua nofoilo i ai? I le ofi sa’oloto mai o le poto ma le iloa mai fafo ua mana’omia ai se iloiloga toto’a o aafiaga o na i le faatumauina ma le faaleleia o tomai faitau o fanau i nei aso. Fesili, poo o vaavaalua le faitau ma tulafono mai ananafi, ma suiga o le si’osi’omaga fou ma ona mataupu ma vaogagana? O nisi o fesili e pei o lena a Aiono Dr Fanaafi i le faaleoga o leo o le tatou Alefapeta, e le o iai se tali manino.

      O le fesili poo tatou iai faatasi ma fanau i le lautusi e tasi? O le tali, Ailoga. Pe le o talanoaga na e faatupuola i le faitau a i latou lea e atagia i luga o faasoa i luga o le upega tafailagi aoao (Initaneti)? O a nisi auala fou e a’o ai le faitau e ese mai tusi masani?

      Sa laga fo’i i se tasi su’esu’ega le tulaga o sootaga e galulue felagolagoma’i ai le Iunivesite ma le Matagaluega. E taua lea tulaga aua o le iunivesite e faia le faiva o le tapena o faia’oga, matagaluega e tausi ma faalelei atili. O le fautuaga mai lea su’esu’ega, ua tatau ona toe iloilo mataupu o loo aveina poo talafeagai pea ma mana’oga o a’oga, le tamaoaiga ma le atunuu i nei aso. Taimi nei e le o iai ni pepa o polokalame gagana e lua ofoina i le iunivesite.

     Tele o ripoti i a’oga e iai le upu ’fia faaleleia’ lona uiga e telē pea se fe’au e fia faia ina ia maua le lelei mana’omia pe sili atu fo’i. Sa talanoa le Faatonu o A’oga i le taua o le lagona fiafia e faitau. E le pine o le ki lea i le tatalaina o pa pupuni o le Gagana, pe a avea ma fili o tamaiti e le iloa faitau pe malamalama i le fe’au o i upu. A o le fesili, e faapefea ona tatou faatupu le lagona fiafia i fanau fia aai, fia momoe, tia’i a’oga, tuua na o latou i fale? Poo matua fo’i ina ia avea i latou o ni lagolago aoga i o latou alo ma fanau i le aiga?

      O le isi uiga o le fesili, e faapefea ona tatou fauina se literasi fou ‘anoa ma malosi, e una’ia ai fanau e tausili i le faaleleia o i latou i tomai moomia, ina ia ausia ni sini a’oga tausaafia? O le tali e faigata toe faigofie. I le itu o faigofie, e amata i mea e mafai ona tatou faia. Muamua i le aiga ma lona si’osi’omaga—aofia ai le lotu ma le nuu. Sa ta’ua le mea sa tupu i le literasi a Samoa a o ta’imua le faifeau i lena galuega, toe a ina 100 pasene le faitau, tusitusi ma le Numera—Samoa aoao. E talitonu se tasi faia’oga a mafai e le malo ona ofo ni alauni lelei i susuga i faifeau e faafo’isia ai sea mea lelei sa iai, o le tali lena. O iai fo’i galuega ‘faauilavea’ ae faamata o lava mo le vao mana’oga?

      Ae mo le aga i luma, e le faigofie. Mo le malo, lea ua lafo i ai le uluulu o le laau, e tele mea e fia faaleleia. Auā ua iloa lava le tulaga moni o a’oga i nei aso. E fesoota’i tonu ausiga faapotua’oga ma le aofa’i o faia’oga e galulue, le lapopo’a o vasega, le iai ma le leai o ni meafaigaluega moomia e faia’oga, le iai ma le leai o ni tusi a’oga, le iai o ni susuga e poto faapitoa i mataupu STEM.

      Lenei ua iloa le faauilavea a le tupe i le faia o ni suiga o’oo’o mo le faaleleia o fanau uma. Mo matua e maua tupe, e mautinoa e mautali i filifiliga mo le faaleleia o alo ma fanau; mo le tele o matua, e le faapena; la lea e faalagolago i latou i le pule—pulega lelei ma le alofa – i le nuu, lotu, aiga ma le malo. I le nuu e fai le vavao e vave ai ona malolo le fanau mo a’oga. Le malo e sailiili auala auā le faaleleia o le galuega a faia’oga. Ma soo se pule e fai le faamama avega auā se manuia o fanau uma. Ina ia moni le upu, faaleleia fanau uma a le atunuu (improved quality of life for all), ae le na o sina vaega.

 

     

bottom of page