Proudly

supporting

Heart

Foundation

NZ

on behalf of

our

children and

families - and

the Pasifika

communities

in general 

 

Mitamita

e lagolagoina

le galuega

a le

Heart

Foundation

i totonu o

Niu Sila

mo o tatou

tagata

ma uso a

Pasefika

lautele

 

 

 

 

 

Latest News ~

Faasoa ~

Talafou ~

Opinion ~ 

       O le olaga o lo tatou falea'oga sili 

LPSL Tavita

Fai mai se taofi lauiloa, o le olaga o lo tatou falea’oga sili. Ae fai mai le upu a Samoa, o tama a tagata e fafaga i upu. Ae masalo e sili mamao atu la tatou a’oga e maua mai i le potomasani i le olaga i lo upu a matua tatou te faaleamana’ia.

         Tatou te matau, faalogo, vaai, ma lagona, ma fai mea e loto i ai. E iai i latou e matau, vaai ma lagona se lesona taua ma faapea ona tausiusi i ai. E feoloolo i latou e tausiusi i le sa’o ma faapea foi ona manuia o latou ala e pei ona molimau le Salamo 1.

     A o le to’atele o i tatou e lavea i le vasega o le ‘aufaalogogatā. E fiu le tina e faatonu ae le sa’o lava.

    Fai mai o le natura lea o le tagata, e le mafai ona ia a’oina se lesona ma faamaoni i ai i lona olaga atoa.

   E le po se lilo, e iai lesona a’o gofie toe taugofie. E iai foi lesona a’o gata toe taugata.

    I le vaega lona lua, e ono totogia le tau i lou soifua ma lo’u ola.

    O le faigata lea o nisi lesona, auā e leai se avanoa e faata’ita’i ai. Faapea se’i fai a leaga ona tuu lea.

     E iai le ‘avetaavale saosaoa. O se lesona lenei e a’o mai i le upu lapata’i a matua, leoleo ma le tulafono. E a’o mai i le potomasani mai faalavelave na tutupu.

    Na o le vale e manatu e malaga i le 150 maila e aunoa se mea e tupu. Afai e faaopoopo i ai ma le sua’ava ona ta’u lea o le vale auliuli (tulou le gagana).

    Ua iloa lona tau, o le ola maumau, ma uaga o loimata maligi. E iai i latou o le a tauavea ila o lenei malaia i Timaru e le pine i aso uma o totoe o le olaga.

    E iai foi lesona e foliga e a’ogofie ae tupu ai le lagona o le le manatu mamafa. E pei ona molita’i mai e le Koviti-19 mo tatou ni lesona se tele.

    Fai mai e fufulu mamā lima, fai le talifofoga ma taunapa i le tausiga o le va ma le isi. Ae na molimauina e sui o lenei puletini nisi sa ulufale i se faleoloa tele e aunoa ni talifofoga. Sa tumu le ‘aufaatau i lea afiafi.

    I se lipoti a le TV1 sa faaalia ai se nunu o ni uso Toga ua faasese e nisi lava uso Toga i se sikima su’e tupe taufaasese. Peita’i o le fesili, ua faafia ona alia’e nei sikima a o lea lava e tupu? Aiseā e a’ogata ai nisi lesona?

    Pe mafua ona o le pulunaunau ua ova ua galo ai le mafaufau lelei?

    I le toe aliali a'e o le Koviti-19 i lona liutinoga fou, o se molimau manino lea i le le ‘aumafaia e nisi ta’ita’i o le lalolagi ona a’o’oga mai i lesona tuana’i.

   Pe faapea foi, e mafai lava ona tausi le tamaoaiga ma lavea’i tagata. A ua manino e pei o le ao e leai se tuu’aulafoga, aemaise pe afai o loo talanoa i le ola ma le oti.

    Ua mu le lalolagi, fai mai ai le ulutala o se tasi nusipepa Amerika. Ae o loo ‘augatatā pea ta’ita’i o malo tetele e faailoa le tulaga moni o le suiga o le tau.

     O le popolega tele mo soo se tagatanuu lelei, o le tutu mai o ni ta’ita’i e manatu o ni talafatu nei mea. I latou e manatu i le ‘oa ae faataligatuli i lesona aupito taua o le taimi. Se’ia faapea mai le leo, ua tuai.

    O se faamanatu lea mo tatou, e leai se avanoa faalua i le tele o lesona o le ola. Afai na ta sao mai i le muamua, o le alofa o le Atua. I lona alofa e mafai ai ona tatou tausisia lesona taua uma.