Proudly

supporting

Heart

Foundation

NZ

on behalf of

our

children and

families - and

the Pasifika

communities

in general 

 

Mitamita

e lagolagoina

le galuega

a le

Heart

Foundation

i totonu o

Niu Sila

mo o tatou

tagata

ma uso a

Pasefika

lautele

 

 

 

 

 

Latest News ~

Faasoa ~

Talafou ~

Opinion ~ 

Galuega poo le te'a, o le la'a ausigata o le seneturi lenei

mephoto2.png

LPSL Tavita

Ua folasia i lumamea le poloaiga a le malo o le tatau ona fai tui puipui o faia’oga, ma ua tamau foi aso e fai ai. Lenei ua manino e aunoa se toe faanenefu, talu ona fetosoa’i le mataupu i le va o pati tetele e lua.

   O se manavaga lelei lea mo le to’atele o matua ma a’oga. I taimi o le le mautonu, e moomia se ta’ita’iga malosi e faasinoala mo tagata uma. Sa matauina aga o le faatuatuai, e le tauilo, ona o polotiki e aafia ai, aemaise lava i se mataupu faigata e pei o le Koviti-19.

   O Niu Sila o se malo e pulea mea uma e le tulafono, e fai foi o le malo a o le malosi o le pule e ala i aiatatau a tagata e tete’e atu ai i poloaiga a le malo pe a le fiafia i ai. Ua iai se pasene feoloolo o tagata e tete’e i le fai faamalosi o tui. E oo lava ia i latou sa manatu e lagolagoina.

   E iai le foma’i o Sophie Ebery. O ia sa taulamua i le kemupeni a le malo mo tui, ae mulimuli ane e musu e faia lea mo ia. O le tasi o se ta’ita’ifono o se kolisi i Kalaiesetete, Trevor McIntyre, na faamavae mai lona tofiga e feagai tonu ma le fa’aaliga a le malo. I sana fa’aaliga na te lagolagoina le tui. Na te’ena e ia se sootaga o lana faamavaega ma le poloaiga a le malo. O i la’ua ma Ebery e fai ma sui o i latou o loo faatugaese.

   Upu ta’utino, o a la faata’ita’iga ua faatupu ai le masalosalo i loto o pulega, matua ma le fanau foi, o le fesili pe mafua i se a ona mumusu. Pe faamata e iai se mea o iloa e i la’ua e le o iloa e tagata uma. Atonu o le tali i ai e maua mai i le 80 pasene i luga o foma’i o loo lagolagoina le faia o tui, ma faia foi e i latou le faata’ita’iga.

   E le na o i la’ua ua ta’ua suafa, o iai foi se vaega o faia’oga, tausima’i, leoleo, ua faailoa lo latou sauni e tuua galuega pe a le toe suia le faaiuga a le malo.

   E le tasi pe lua ni popolega e afua mai ai, muamua o le maumau ai o nisi taleni aogā o le faiva. O e ua iloga ni a latou tautua mo le malo, peita’i ua feagai nei ma se filifiliga faigata e lei manana’o pe moemiti i ai.

   O se faanoanoaga lea, saunoa se pulea’oga, auā e leai se pule e naunau e avatu se tusi te’a o se faia’oga ua iloga le tautua, aemaise i mataupu o loo sili le mana’omia ai e se a’oga.

   O le fesili i le tatau ma le le tatau ona fai tui o le ’aufaigaluega e le taliina gofie. O iai le lotofuatiaifo o le tagata e pei ona ta’ua e Sophie. O se mea taua le lotofuatiaifo, e pei ona faaigoa e nisi, o le leo itiiti mai totonu e musuia le tagata i ana faiga filifiliga. Ae afai e avea le lotofuatiaifo o le to’atasi ma lamatiaga i ola o le to’atele, o le popolega lea. Aemaise pe afai e ta’ita’iina e se taofi sese pe taufaasese.

   O le mafua’aga lea e faavae ai ni malo, auā e tatau ona iai se pule e sili a’e e faia ni filifiliga faigata mo le saogalemu o tagata uma. E manatu le faasoa e le tatau ona tilofia le mataupu i se tulaga o se faamata’u poo se poloaiga so’ona fai.

   O le faia o tui puipui o se mea lava e afua mai i le faamasinoga a le mafaufau tatau (common sense). O le foma’i mo e mama’i, o le vailaau mo le tagata ma’i. E faigata ona talia i le mafaufau se foma’i e le talitonu i le aogā o ni vailaau.

   Poo lea ua moni ai le fetalaiga a le Alii i le foma’i, e ono faaupuina, Le foma’i e, se’i e togafiti muamua oe ona fai ai lea o matou.

   I le talafaasolo, o se filifiliga tupito lenei o le seneturi, talu le Faama’i Oti o le 1918 na suia le lalolagi. I lena taimi na faalelava le tali atu a le poto faafoma’i. I nei aso ua siitia le atamai e ala i vailaau. O se faanoanoaga pe afai e te’ena ona o ni mafua’aga vaivai sese ma le vaivai. Afai o se filifiliga lenei i le ola ma le oti, e le toe tauilo fua o molimau. Tatou te filifili i le ola e ala i le faia o tui puipui.

choice.jpg