Mafai ona faaali ni ata o lau tou vasega poo ni galuega i se tau taugofie.

 

1/291

Potu Ata Faamanatu o Sylvia Barber.

Maua ai ata o le mamalu lautele o Samoa, faapitoa matua, faia'oga ma le fanau.

Video 1:
Pese o le tatau
Usuina e Mema ma Joana
Courtesy of CoconetTV

Video 2: 
Moana - first world documentary
featuring Safune villagers


Solo o le Aso Tofi ~ Thursday Poem:
Iesu Samoa
Levi Tavita


Update: 

Faasoa ~ Opinion
Taga'i i le galuega (PhD thesis) 
a Dr Christina Laalaai-Tausa i totonu
e faaopoopo i le lisi