top of page

Saunia o se faamanatu

mo latou uma

Images copyright reserved

Oomi le moa o le ata pe a fia taga'i i le ata atoa ma le suafa

 

 

 

 

 

 

 

Potu Ata o Misi Parate           

e maua ai ata o misionare ma le ausu'esu'e sa galulue i Samoa, o i latou sa tofusao i le atia'eina o le gagana e ala i le galuega tala'i Kerisiano; le malo, ma galuega su'esu'e. 

 

E talia ma le fiafia se ata i lea ituaiga e te ofoina mai mo lenei potu ata.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page