Saunia o se faamanatu

mo latou uma

Rev John Samuel Austin
Rev John Samuel Austin

Misi Ausitini, galue mo le misiona Uesiliana i Savaii ma Upolu

Rev Charles Barff
Rev Charles Barff

Misi Papu, sa iai i le malaga muamua a le Savali o le Filemu i Samoa

Ave o le malamalama
Ave o le malamalama

Rev John Samuel Austin
Rev John Samuel Austin

Misi Ausitini, galue mo le misiona Uesiliana i Savaii ma Upolu

1/26
Images copyright reserved

Potu Ata o Misi Parate         

 

maua ai ata o misionare ma le ausu'esu'e sa galulue i Samoa, o i latou sa tofusao i le atia'eina o le gagana e ala i le galuega tala'i Kerisiano; le malo, ma galuega su'esu'e. 

 

E talia ma le fiafia se ata i lea ituaiga e te ofoina mai mo lenei potu ata.

 

 

Oomi le moa o le ata pe a fia taga'i i le ata atoa ma le suafa