top of page
Lisi o tusi ma o latou tau
(List of titles and prices $NZD)
Update Sept 2023
BEST PRICES OFFERED IN A SET PURCHASE
 

EVA#1. O le Manumea. $38.50

EVA#2. O Paso ma Sueupu. Volume 1 $20.50

EVA#3. Sione Uesile. $40.00

EVA#4. Ia Malamalama! $53.00

EVA#5. Ioane Viliamu (Colour photos) $19.50

Ioane Viliamu (Black & White) $15.50

EVA#6. Aupa o Faamoemoega $25.00

EVA#7. O le Taiala Samoan Bilingual $55.00

EVA#8. Flower in the Window $15.50

EVA#9. Su'eupu Samoa. Vasega matutua $39.50

EVA#10. Paso Samoa. Vasega matutua $48.50

EVA#11. Se’i a’o la’u faitau. Leo amata $26.50

EVA#12. Leo Matala o le Gagana Samoa $26.50

EVA#13. Samoa Entry $55.00

EVA #14. ESOL English Samoan Book 1 $35.00

($20.00 in a set of 10)

EVA #15. O la’u Tusi Upu Muamua $21.00

($15.00 in a set)

EVA #16. Fau Upu 1 (Word Net 1) $17.50

EVA #17. Ko eku uluaki tohi faa-Tonga $25.00

($15.00 in a set)

EVA #18.Talanoa $30.00 ($20.00 in a set)

EVA #19. Sosola $20.00 ($13.50 in a set)

EVA #20. Motu o le fee $25.00 ($15. 50 in a set)

EVA #21. Bilingual Crosswords for Juniors $15.00

EVA #22. Lau Amata: Nauna etc $35.50 ($20 in a set)

EVA#23. O mea e selau e faanoanoa ai le faifeau.

O mea e selau e fiafia ai le faifeau $5.00

EVA#24. Flying Diamonds $25.00 ($12.00 in a set)

EVA#25. Taimane Felelei $27.00 ($13.00 in a set)

EVA#26. ESOL. English-Samoan. Book 2. $45.00

($25.00 in a set)

EVA#27. Lau Amata: Veape etc $35.50 ($20 in a set)

EVA#28. Bing Bing. The kitten that lives at $20.00

Magic Way. (An educational video)

EVA #29. O ai a’u? O manu ma i’a. Evaleon Small Book Series. $13.80

EVA #30. O ai a’u? Tagata ma Galuega.

Evaleon Small Book Series ($15.00 in a set only)

EVA #31. O a’u a o ou laitiiti 

Evaleon Small Book Series ($15.00 in a set only)

EVA #32. Mata’itusi o la ta gagana.

Evaleon Big Book Series $120.00

EVA #33. Samoan Crossword. Paso Samoa 1 Bilingual language Learning $25.00

EVA#34. O Laumei i Tepatasi by Iolesina F. Tagoilelagi $15.00 in a set only

EVA#35. O le Uo Tama e Toatolu by Iolesina F. Tagoilelagi $15.00 in a set only

EVA#36. Uo o le Paa ma le Tupa by Iolesina F. Tagoilelagi $15.00 in a set only

EVA#37. Te Reo Maori Crossword. Pangakupu Maori 1

Bilingual Language Learning. $25.00

EVA#38. King of the Island. A story of Felix Bernhardt David $45.00

EVA#39-EVA#43. Su'ega Anofale (copyright reserved)

EVA#44. Su'ega Anofale. Taiala i le Su'ega mo Faia'oga. (copyright reserved)

EVA#45. Fafaga Fanau i Upu ma Tala. Tautala i lau gagana (FAGASA)

EVA#46. OLA Vol. 1  2011

EVA#47. OLA Vol. 2  2012

EVA#48. OLA Vol. 3  2013

EVA#49. OLA Vol. 4  2014

EVA#50. Tusitusi i le Gagana Samoa. A Resource Book  for Writing in Samoan $75.00 ($35.00 in a set)

EVA#51. O le Penina (The Pearl) ($150.00 in a set)

EVA#52. Nofoilo i Leo Samoa. Phd Thesis on Samoan Sounds $70.00

 

* We sell in a set of 10 items

 

Samoan Alphabet cards. Sold in sets. 10 cards per set. Ideal for beginners to learn their first basic skills in letter identifica­tion and sound.

 

 

Phone:0210364322

To order, contact:0210364322

or e-mail: evaleon.books@gmail.com

or ltavita8@gmail.com

 

 

 

esol 1.png
cover - o la'u tusiupu samoa.jpg
sei a'o lau faitau ata.png
lau amata 1 ata.png
Cover Lau Amata Book 2 (Pub 5)_edited.jp
talanoa ata.png
Cover Maori Crossword_edited.jpg
Sosola.png
Cover Uo a tama e toatolu A4_edited.jpg
O a'u a o ou laitiiti.png
Motu o le fe'e.png
moon kites cover 1.jpg
ESOL 2.png
Cover Fauupu-1_edited.jpg
Se'i ao la'u tusitusi cover_edited.jpg
leo amata (7).png
lau amata 3.png
cover paso samoa.jpg
Penina (2).jpg
Cover Tusi Laumei o Tepatasi.jpg
uo a le uga ma tupa.jpg
Cover -Taimane Felelei.jpg
tautua faamaoni - faavaa tusi (584x800).jpg
fafaga fanau i upu ma tala - book cover.jpg
 TUSI FOU
New Titles

 

 

 

 

 

Igoa: Tusitusi i le Gagana Samoa.
A Resource Book for Writing in Samoan
 
O e na saunia: Levi Tavita, Vavao Fetui, Saili Aukuso
 
Fale faitusi: Niupac Publishing
 
Itulau: 196
 
Faamatalaga:  O lenei tusi e faatatau tonu i le tusitusi faaSamoa ma lona atiina a'e o se tomai i totonu o faavaagalue o taiala a'oga faaneionapo.
O se tapenaga e lagolago ai le fanau a'oga ma faia'oga ma soo se tasi foi o loo manaomia 
se mea faigaluega e amata ai.
 
ANOTUSI:
Vaega 1   Gaosiga ~ Processing
Vaega 2   Ituaiga Lautusi ~ Text Types
Vaega 3   Taga ~ Writing Styles
Vaega 4   Tapenaga o se polokalame tusitusi
Vaega 5   Mau e faasino i ai ~ Referencing
Faasino upu

SAMOA OBSERVER Review:

'Tusitusi' a valuable resource for Samoa

The low-key launch of the book ‘Tusitusi i le Gagana Samoa’ at the Samoa Primary School on Friday, belies the importance of this valuable resource book for educators teaching children to write in Samoan.

     This reader-friendly book with a larger-than-usual font, clear diagrams, a glossary and easy to follow sections is designed for easy and up-to-date reference for students writing in Samoan.

     Written by Auckland-based Levi Tavita, Muliagatele Vavao Fetui and Saili Aukuso, the trio has an impressive range of teaching experience ranging from Year 1 through to university level.

     As well as being totally committed to what Saili calls ‘additive bilingualism’, all three hold Masters degrees in either Languages, Education or Language Teaching.

     “Our philosophy is that language is aligned,” said Saili. “You need to emphasise the importance of the first language (Samoan) to be able to learn another (eg English).”

     “The purpose of the model of additive bilingualism is that when you introduce English in Year 4, you are adding, not subtracting to the first language.”
     Saili, will be attending the Samoa Conference at the National University of Samoa, during her visit to Samoa.

     The three authors, as the Ola team, have formed a trust with other arms to their initiatives. Their website is OLA Puletini A’oga, offers an online educational bulletin produced in Samoan and distributed freely internationally. Its three main goals are:

     1. to support educational programmes or curricula that teach the Gagana Samoa or use it as a medium of instructions;

     2. to support the common task of promoting and nurturing the Gagana Samoa as New Zealand’s third most communicative language;

     3. to support its utilization as a cultural capital of the Samoan people.

OLA operates under the umbrella of the Niu pacific Information Trust which main goal is to facilitate information to promote biliteracy and classroom achievements through bilingual education.
     The Niu Pacific Information serves under three operations:

     1. Evaleon Books & Educational Resources, that prepares, publishes and distributes resources.

     2. Niupac Publishing that caters to the publishing needs of our Samoan community, as well as other communities.

     3. OLA Puletini A’oga that informs clients and community on relevant educational issues of the day, as well as supporting children’s learning.

     The Keynote Address at the book launch was delivered by the Chief Executive Officer of the Ministry of Education, Sports and Culture Matafeo Falanaipupu Tanielu Aiafi. Co principals of Samoa Primary School, Anne Leauga, Pa’u Iakopo and Sue Sua also spoke at the launch attended by teachers and their senior pupils who sang beautifully in three-part harmony.

     The opening prayer was delivered by Enefatu Lesa of the E.F.K.S. church.

Published by the Samoa Observer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

 

 

Sharing educational information in Samoan

 

bottom of page