I'm a title. Click here to edit me

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

 

At Wix we’re passionate about making templates that allow you to build fabulous websites and it’s all thanks to the support and feedback from users like you! Keep up to date with New Releases and what’s Coming Soon in Wixellaneous in Support. Feel free to tell us what you think and give us feedback in the Wix Forum. If you’d like to benefit from a professional designer’s touch, head to the Wix Arena and connect with one of our Wix Pro designers. Or if you need more help you can simply type your questions into the Support Forum and get instant answers. To keep up to date with everything Wix, including tips and things we think are cool, just head to the Wix Blog!

Lisi o tusi ma o latou tau
(List of titles and prices $NZD)
 

EVA#1. O le Manumea. $28.50

EVA#2. O Paso ma Sueupu. Volume 1 $16.50

EVA#3. Sione Uesile. $35.00

EVA#4. Ia Malamalama! $43.00

EVA#5. Ioane Viliamu (Colour photos) $17.50

Ioane Viliamu (Black & White) $13.50

EVA#6. Aupa o Faamoemoega $13.50

EVA#7. O le Taiala Samoan Bilingual $35.00

EVA#8. Flower in the Window $10.50

EVA#9. Su'eupu Samoa. Vasega matutua $39.50

EVA#10. Paso Samoa. Vasega matutua $48.50

EVA#11. Se’i a’o la’u faitau. Leo amata $16.50

EVA#12. Leo Matala o le Gagana Samoa $16.50

EVA#13. Samoa Entry $25.00

EVA #14. ESOL English Samoan Book 1 $20.00

($15.00 in a set of 10)

EVA #15. O la’u Tusi Upu Muamua $21.00

($15.00 in a set)

EVA #16. Fau Upu 1 (Word Net 1) $17.50

EVA #17. Ko eku uluaki tohi faa-Tonga $22.00

($15.00 in a set)

EVA #18.Talanoa $20.00 ($16.00 in a set)

EVA #19. Sosola $15.00 ($13.50 in a set)

EVA #20. Motu o le fee $17.60 ($13.50 in a set)

EVA #21. Bilingual Crosswords for Juniors $10.00

EVA #22. Lau Amata: Nauna, Suinauna, etc $23.50

EVA#23. O mea e selau e faanoanoa ai le faifeau.

O mea e selau e fiafia ai le faifeau.

EVA#24. Flying Diamonds $15.00 ($12.00 in a set)

EVA#25. Taimane Felelei $17.00 ($12.00 in a set)

EVA#26. ESOL. English-Samoan. Book 2. $25.00

($20.00 in a set)

EVA#27. Lau Amata: Veape, Fuiupu Veape etc $23.50

EVA#28. Bing Bing. The kitten that lives at $20.00

Magic Way. (An educational video)

EVA #29. O ai a’u? O manu ma i’a. Evaleon Small Book Series. $13.80

EVA #30. O ai a’u? Tagata ma Galuega. $13.80

Evaleon Small Book Series

EVA #31. O a’u a o ou laitiiti $14.00

Evaleon Small Book Series

EVA #32. Mata’itusi o la ta gagana. $100.00

Evaleon Big Book Series

EVA #33. Samoan Crossword. Paso Samoa 1  Bilingual language Learning $15.00

EVA#34. O Laumei i Tepatasi by Iolesina F. Tagoilelagi $12.00

EVA#35. O le Uo Tama e Toatolu by Iolesina F. Tagoilelagi $12.00

EVA#36. Uo o le Paa ma le Tupa by Iolesina F. Tagoilelagi $12.00

EVA#37. Te Reo Maori Crossword. Pangakupu Maori 1

Bilingual Language Learning. $12.00

EVA#38. King of the Island. A story of Felix Bernhardt David $35.00

EVA#39-EVA#43. Suega Anofale (copyright reserved)

EVA#44. Suega Anofale. Taiala i le Suega mo Faiaoga. (copyright reserved)

EVA#45. Fafaga Fanau i Upu ma Tala. Tautala i lau gagana (FAGASA)

EVA#46. OLA Vol. 1  2011

EVA#47. OLA Vol. 2  2012

EVA#48. OLA Vol. 3  2013

EVA#49. OLA Vol. 4  2014

EVA#50. Tusitusi i le Gagana Samoa. A Resource Book  for Writing in Samoan $45.00 ($35.00 in a set)

 

Samoan Alphabet cards. Sold in sets. 10 cards per set. Ideal for beginners to learn their first basic skills in letter identifica­tion and sound.

 

 Phone:(03) 382-6674

To order, contact: (03) 382-6674

or e-mail: evaleon.books@gmail.com

 

ltavita8@gmail.com

 

                 

 

 

 

 TUSI FOU
New Titles

 

 

 

 

 

Igoa: Tusitusi i le Gagana Samoa.
A Resource Book for Writing in Samoan
 
O e na saunia: Levi Tavita, Vavao Fetui, Saili Aukuso
 
Fale faitusi: Niupac Publishing
 
Itulau: 196
 
Faamatalaga:   O lenei tusi e faatatau tonu i le tusitusi faaSamoa ma lona atiina a'e o se tomai i totonu o faavaagalue o taiala a'oga faaneionapo.
O se tapenaga e lagolago ai le fanau a'oga ma faia'oga ma soo se tasi foi o loo manaomia 
se mea faigaluega e amata ai.  
 
ANOTUSI:
Vaega 1   Gaosiga ~ Processing
Vaega 2   Ituaiga Lautusi ~ Text Types
Vaega 3   Taga ~ Writing Styles
Vaega 4   Tapenaga o se polokalame tusitusi
Vaega 5   Mau e faasino i ai ~ Referencing
 
Faasino upu
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

 

 

Igoa: Fafaga fanau i upu ma tala 
Tautala i lau gagana
 
Tuufaatasia: Leautuliilagi Taotua Malaeta F. Sauvao
& Komiti Faafoe a le FAGASA
 
Fale faitusi: Niupac Publishing
 
Itulau: 170
 
Faamatalaga:  O se tuufaatasiga o lauga, ripoti ma le vao faasoa aoga mai le utu a le Faalapotopotoga e Aoaoina le Gagana Samoa i Aotearoa - ma ana paaga.
 
ANOTUSI:
A. O pepa o le Fonotaga FAGASA Aoao i Hamilitone
na tusia e i latou nei -
Lavea Tupuola Lemalu Sione Malifa
Papaliitele Dr Moeimanono Fouvaa
Matiu Tautunu Aumua
Keseta Okenaisa Fauolo-Manila
Teleiai Fanaea Christian Ausage
Lepule Leuma Gali
Leautuliilagi Taotua Malaeta Faasapisapi Sauvao
Aliimuamua Asiasiga Auvele-Batcheler
Saili Lemalu Aukuso
Faatili Iosua Esera
 
E. O ni Lipoti o le Galuega mai peresetene o le FAGASA e to'afa.
Galumalemana Afeleti Tuiletufuga Hunkin
Muliagatele Vavao Fetui
Faatili Iosua Esera
Leautuliilagi Taotua Malaeta Faasapisapi Sauvao
Taefu Heker Robertson
 
Upu Tomua: Su'a Viliamu Sio, Faipule a Magele
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

 

 

 Catalogue

 

   Click to open

 

 

 

Sharing educational information in Samoan