1. Tauvaga lauga FAGASA 2015 i Magele

 

2. Featuring Sia Ua of Sutton Park Primary Mangere South Auckland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FG24.jpg
FG24.jpg

press to zoom
FG23.jpg
FG23.jpg

press to zoom
Ray of Light
Ray of Light

Describe your image here

press to zoom
FG24.jpg
FG24.jpg

press to zoom
1/67
Video 1:
Pese o le tatau
Usuina e Mema ma Joana
Courtesy of CoconetTV

Video 2: 
Moana - first world documentary
featuring Safune villagers


Solo o le Aso Tofi ~ Thursday Poem:
Iesu Samoa
Levi Tavita


Update: 

Faasoa ~ Opinion
Taga'i i le galuega (PhD thesis) 
a Dr Christina Laalaai-Tausa i totonu
e faaopoopo i le lisi