top of page

Matou

Us

O la matou 'au

Ta'ita'ifono/Chairman

Muliagatele Vavao Fetui, PhD

PhD, MA, BA (Ed), DipTESL, DipTchg

 

Tautua A'oga: Aulia le 30 tausaga o galue o se faia'oga mai le tapulaa tulagalua, ma le iunivesite. Mount Roskill Intermediate, Gisborne Intermediate. Iunivesite a Aukilani. 

Tautua foi i Samoa i le galuega faia'oga a o lei malaga mai i Niu Sila.

Failautusi/Secretary

Salā Saili Aukuso, PhD

PhD (Teacher Ed), MA, BEd, DipTESL, AdvDipTchg

 

Tautua A'oga: Aulia le 30 tausaga o galue o se faia'oga mai le tapulaa tulagalua ma le kolisi. I Strathmore Park, Finlayson Park, Robertson Road, Weymouth Primary, Sutton Park. Galue foi i Samoa i Malie, Tuana'i, Leauvaa ma Saleimoa. Galue nei i se poroketi a le Iunivesite o Kenetaperi UC i le Atina'e o Fanau Laiti i le Literasi ma gagana e lua. 

Fa'atonu galuega/Dir

Last night3_edited.jpg

Levi Tavita, PhD

PhD, MPS (Hons)BA (Politics-Admin), BTheol, Grad Diploma Tchg

 

Tautua A'oga: Sa galue i le Kolisi

i Magele, Kowhai Intermediate, Finlayson Park, Manukau Institute of Technology. Silia se 20 tausaga

i le galuega taulogologo i nusipepa, tautua foi i lomiga o tusi ma alaga'oa i le gagana Samoa. Galue foi i Samoa ma Niu Sila i galuega     a le malo ma ni tautua tuma'oti. 

Sharing educational information in Samoan

 

bottom of page