Matou

Ua gaoioi le OLA i lalo o le faamalu a le faalapotopotoga The Niu Pacific Information Trust Board. O lona faamoemoe autu o le faasoa o faamatalaga aoga e lagolago ai le fanau a'oga   o loo faaaogaina la tatou gagana. O se taulogologo foi o tala i mea o loo tutupu i a'oga a    Niu Sila mai lea vaiaso i lea vaiaso a'oga mo le faitau a matua ma le mamalu lautele.           E tolu ni tautua i lalo o galuega a le Niu Pacific Information. Muamua o le Evaleon Books    & Educational Resources. O lana fe'au o le saunia o alaga'oa a'oga e lagolago ai a'oga a le fanau. Lua, o le Niupac Publishing, o se tautua i le lomiga o tusi ma faaliliuga o gagana,   ma lona tolu, o le OLA, o se puletini a'oga e pei ona faamatala i le itulau muamua.

 

 

O la matou 'au

Vavao Fetui

MA, BA (Ed), DipTESL, DipTchg

Saili Aukuso

MA, BEd, DipTESL, AdvDipTchg

Levi Tavita

MPS, BA (AdmPol), BTheol, GradDipTchg

Faatonu o Galuega

ltavita8@gmail.com

mephoto2.jpg

Aganuu: Suafa Muliagatele mai Leauvaa; afua mai Fagalii ma Vaitogi Tutuila

Tautua A'oga: Silia i se 30 tausaga o galue o se faia'oga mai le tapulaa tulagalua, kolisi ma le iunivesite. Tautua foi i Samoa. O loo galue nei i se poroketi su'esu'e a le Iunivesite o Aukilani i le Faamatai a Samoa. 

Aganuu: Suafa Salā mai Leauvaa; afua mai Leauvaa, Iva, Sato'alepai ma Falealupo

Tautua A'oga: Atoa le 30 tausaga o galue o se faia'oga mai le tapulaa tulagalua ma le kolisi. Tautua foi i Samoa. O loo galue nei i se poroketi a le Iunivesite o Kenetaperi UC i le Atina'e o Fanau Laiti i gagana e lua.

Aganuu: Suafa Levitaumalae mai Fasitoouta; afua mai Malie ma Vaovai Falealili 

Tautua A'oga: Silia i se 20 tausaga o galue i le galuega fainusipepa, atoa foi le tautua i lomiga o tusi ma alaga'oa i le gagana Samoa.

E 12 tausaga na galue ai o se faia'oga. Tautua foi mo Samoa ma Niu Sila i matagaluega a le malo ma ni tautua tuma'oti. 

Us

OLA operates under the umbrella of the Niu Pacific Information Trust which main goal is to facilitate information to promote biliteracy and classroom achievements through bilingual education.

The Niu Pacific Information serves under three operations: 1. Evaleon Books & Educational Resources, that prepares, publishes and distributes resources.

2. Niupac Publishing that caters to the publishing needs of our Samoan community, as well as other communities.  

3. OLA Puletini A'oga that informs our clients and community on relevant educational issues of the day, as well as support children's learning.

Sharing educational information in Samoan